Reglement

Iedereen moet plezier beleven aan de veldrit. Samen proberen we dit doel te verwezenlijken. Daarom dragen we het “sportief gedrag” hoog in het vaandel in onze supportersclub.

We willen als één grote toffe groep een toonbeeld zijn in het veldritwereldje. Dank zij jullie medewerking moet dit kunnen lukken, daar zijn we van overtuigd. Personen die problemen hebben om zich aan sportieve gedragsregels te houden zien we liever niet in onze supportersclub. Daarom vinden we het belangrijk om dit even op papier te zetten.

  • Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Als u zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de gedragregels worden zij zonder verdere kansen uit de supportersclub gezet.
  • Onze supporters hebben respect voor andermans eigendommen. Iedereen is aansprakelijk voor het door hem/haar persoonlijk aangerichte schade en dus zal deze dan ook door hem/haar worden verhaald.
  • Zware dronkenschap is uit den boze. Een pintje drinken is prima maar drink met mate.
  • Pesten, uitjoelen… van andere supporters, renners wordt niet getolereerd.
  • Het verenigingslid corrigeert zijn/haar medelid in het geval deze een gedragsregel overtreedt. Jij bent mede verantwoordelijk voor de handhaving hiervan.
  • Tijdens de busuitstappen houd men zich aan de afgesproken vertrekuren van de bus.
  • In de bus is de buschauffeur baas, men houdt zich aan zijn regels/afspraken.
  • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

Door het betalen van het lidgeld gaat het bestuur er van uit dat iedereen die zich lid noemt op de hoogte is van de geldende normen en waarden waar men zich dan ook aan dient te houden. Zo blijven we een groep met alleen maar toffe supporters die het beste van zichzelf geven om het imago van het veldrijden hoog te houden.

Sportieve groeten,

                     het bestuur.